Двустранната търговска камара България - Румъния (ДТКБР) е независима, неправителствена организация, която има за цел да подкрепи българските и румънските бизнес общности и да стимулира промишлеността и търговския обмен между двете страни.

ДТКБР осигурява целенасочена подкрепа за фирми, които се интересуват да навлезнат, позиционират и изнасят на българския и румънския пазари.  

Празник на ДТКБР 2021

Празник на ДТКБР 2021

Транспортна конференция -Единство, Иновации,Свързаност

Транспортна конференция -Единство, Иновации,Свързаност

BCCBR подкрепя с участие “Транспортна конференция -Единство, Иновации,Свързаност”, организирана в рамките на Инициативата Три морета в София, под егидата на Президента на България Румен Радев.

Partnership for supporting Romanian and

Partnership for supporting Romanian and

Национален план за инвестиции и икономическо възстановяване

Национален план за инвестиции и икономическо възстановяване

Online Economic mission in Bulgaria

Online Economic mission in Bulgaria

Туристическа карта с отстъпки

Туристическа карта с отстъпки

През лятото на 2016г. ДТКБР заедно със Община Бургас стартира нов проект – туристическа карта с отстъпки. Тази специална карта е предназначена за румънските туристи, които посещават България. Целта на картата е да предостави на румънските туристи отстъпки в най-различни обекти – от обекти част от културно-историческото наследство до шопинг центрове. Вашата карта може да получите от туроператора си в Румъния или да заявите във всеки туристически информационен център в Бургаска област.

Open Mobile Learning Platform

Open Mobile Learning Platform

Проектът Open Platform Mobile Learning (OMLP) за малки и средни предприятия цели да създаде и предостави на МСП в Европейския съюз обучително съдържание, отговарящо на техните специфични нужди от основни познания през критичните първи години от тяхното създаване. Очаква се крайният продукт от проекта да бъде лесно за използване мобилно приложение за самообучение на предприеми - навсякъде и по всяко време. Проектът OMLP е обещаваща възможност за подобряване на начина, по който си взаимодействаме

Създавайте правилата, които бизнесът използва всеки ден, за да намали разходите  и несигурността в различните области

Изградете влияние

на международно и национално ниво чрез мрежата от националните комисии и групи на ДТКБР

Създавайте контакти

Камарата организира B2B срещи, събития за нетуъркинг, форуми и конференции

Building on present shaping the future

Членовете на ДТКБР могат да се възползват от специалната подкрепа и възможности за трансгранично сътрудничество
Международно сътрудничество
Индивидуална подкрепа на бизнеса

Подкрепа за развитие на отношения, сътрудничество и постоянен социален диалог между камарата и органи на България, Румъния и ЕС

Организиране на консултантски услуги, координация и търговски арбитраж за членовете на ДТКБР

Професионално развитие 
Пазарни тенденции и доклади

Организиране на обучителни курсове и семинари, както и програми за развитие на бизнес професионалисти и служители

Преглед и актуализация на търговското, икономическото и финансовото законодателство, както и проследяване на тенденциите на пазара и инвестиционните доклади, касаещи България и Ръмъния

Чрез членството си в ДТКБР, Вашата компания ще има възможност да получи позициониране в редица събития за създаване на контакти  и да се възползват от широкия ни набор услуги. Подробна информация за нашите услуги можете да разгледате в секция „Услуги”.